Vyhledávání nemovitostí
Vaše výsledky vyhledávání

Energetický štítek budovy

Vloženo Alena Vacínová v 2.9.2016
0

Dne 19.9.2012 byla přijata novela zák. č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií. Tato novela zavádí řadu nových povinností pro vlastníky nemovitostí i bytových jednotek. Jedním s ústředních pojmů novely je ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY. Pod tímto pojmem se rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. Z toho vyplývá, že prodej nemovitostí od 1.1.2013 již jen s Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Tento dokument mohou zpracovat pouze energetičtí specialisté- auditoři, kteří disponují oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu- seznam je veřejně přístupný na stránkách ministerstva. Průkaz je platný po dobu 10-ti let. Rnergetický štítek je v podstatě stejný jako u spotřebičů a je označen písemnou řadou od A-G.

Průkaz energetické náročnosti budovy, je definován zákonem č. 177/2006 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb.
ÚROVNĚ KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD
Energetický štítek klasifikuje budovy do 7 úrovní energetické náročnosti od A – G.
KATEGORIE SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY
• A – mimořádně úsporné budovy
• B – úsporné budovy
• C – vyhovující budovy
Při projekci nové budovy či rekonstrukci stávající budovy je nutná horní hranice třídy C. Za vyhovující budovy jsou požadovány A – C.
NEVYHOVUJÍCÍ KATEGORIE
• D – nevyhovující budovy
• E – nehospodárné budovy
• F – velmi nehospodárné budovy
• G – mimořádně nehospodárné budovy

Porovnání nemovitostí