klikněte k zoomování
loading...
Nenašli jsme žádné výsledky
Zobrazit Základní mapa Satelitní Hybridní Terénní Má pozice Celá obrazovka Předchozí Další
Vyhledávání nemovitostí
Vaše výsledky vyhledávání

Podmínky služby

Trio realitní kancelář s.r.o., se sídlem Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most, IČ: 27312542, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 23863 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Trioreality.cz“) je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru trioreality.cz, dostupného na internetové adrese https://www.trioreality.cz (dále jen „Server“).

Uživatel je soukromá osoba, která provede registraci na Serveru.

Trioreality.cz nabízí na Serveru po registraci Uživatele tyto služby zdarma – přidání nemovitostí do oblíbených, ukládání vyhledávání s upozorněním na e-mail (přidá-li se nová nemovitost odpovídající uloženým parametrům), správu vlastních kontaktních údajů.

V současné době není Uživateli umožněno vkládat na Server samostatně vlastní inzerci.

Trioreality.cz nenese žádnou zodpovědnost za funkčnost systému i chování registrovaných Uživatelů na Serveru.

Ochrana osobních údajů Uživatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Trioreality.cz je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00031223.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných při Registraci i těch zadaných později v sekci „Můj profil“. (dále jen jako „Osobní údaje“).

Účelem zpracování osobních údajů Uživatele ze strany Trioreality.cz je řádné užívání a provozování Uživatelského účtu a marketingové potřeby Trioreality.cz.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. Trioreality.cz má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Uživatel domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Uživatel oprávněn Trioreality.cz nebo zpracovatele požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn požadovat, aby Trioreality.cz nebo zpracovatel takový stav odstranil.

Uživatel je srozuměn s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat.

Uživatel bere na vědomí, že Trioreality.cz může jeho shromažďované osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů objednatele stejné povinnosti jako Trioreality.cz. Uživatel je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Trioreality.cz.

Neprojeví-li Uživatel při Registraci opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo společností Trioreality.cz. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Trioreality.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

Za Uživatele se považuje rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito podmínkami.

Porovnání nemovitostí